Бажина Наталія Олександрівна

- Освіта:

 - 2008 рік  – Національний аграрний університет, м. Київ, напрям підготовки – агрономія, спеціальність – селекція і генетика сільськогосподарських культур, диплом бакалавра технолога із агрономії, письмова кваліфікаційна робота: «Аналіз селекційно – насінницької роботи та конкурсне випробовування гібридів кукурудзи селекції НВЦ Інститут землеробства УААН на АДС НАУ»;

 - 2009 рік – Національний університет біоресурсів та природокористування України, м. Київ, спеціальність – селекція і генетика сільськогосподарських культур, спеціалізація дослідницька

«Використання біологічного різноманіття, як джерел господарсько- цінних ознак та створення нових донорів для селекції сучасних сортів і гібридів», диплом магістра дослідника із селекції та генетики сільськогосподарських культур, письмова кваліфікаційна робота: « Оцінка нових ранньостиглих гібридів кукурудзи селекції ННЦ  «Інститут землеробства УААН» в умовах ВП НУБіП України « Агрономічна дослідна станція»;

 

 - 2011 рік -  Національний університет біоресурсів і природокористування України, освітньо-професійна програма підготовки (перепідготовки) фахівців АПК з наданням другої вищої освіти за напрямом «Економіка підприємства».

 

Досвід роботи:

Український інститут експертизи сортів рослин, м. Київ:

з 27 жовтня 2009 року, провідний фахівець;

з першого березня 2011 року науковий співробітник інституту;

  • з листопада 2011 року  по даний час аспірантка Інституту фізіології рослин і генетики, відділ генетичного поліпшення рослин.
  •  
Розроблено професійною веб-студією MasterStudio

Всі права захищено 2012р.