Гаспар-Гюстав де Коріоліс

Гаспар-Гюстав де Коріоліс (1792-1843) - французький математик, інженер і вчений. Найбільше відомий роботою, присвяченій вивченню ефекту Коріоліса. Також відомий теоремою про прискорення в абсолютному і відносному рухах, званою теорема Коріоліса.

Сила Коріоліса - одна з сил інерції, що існує в неінерційній системі відліку через обертання і законів інерції, що виявляється при русі в напрямі під кутом до осі обертання.

Причина появи сили Коріоліса - в коріолісове (поворотному) прискоренні. В інерціальних системах відліку діє закон інерції, тобто, кожне тіло прагне рухатися по прямій і з постійною швидкістю. Якщо розглянути рух тіла, рівномірний уздовж деякого обертового радіусу і спрямоване від центру, то стане ясно, що щоб воно здійснилося, потрібно додавати тілу прискорення, оскільки чим далі від центру, тим повинна бути більше дотична швидкість обертання. Це означає, що з точки зору обертається системи відліку, якась сила намагатиметься змістити тіло з радіусу.

 

С.:Починаємо з правила Коріоліса (Гаспар-Гюстав де Коріоліс, французький вчений, 1792-1843 рр.). Він уперше, в 1833 році, описав одну з сил інерції, що виникає при русі в системі, яка обертається. До нього про щось подібне писали вчені Ейлер в 1765р (Леонард Ейлер, 1707-1783 рр., швейцарський учений) і Гаусс у 1803 р ( Іоганн Карл Фрідріх Гаусс, 1777-1855 рр., німецький математик, астроном, фізик). Маленьке доповнення до написання імен та прізвищ. Зображую їх так, як вимовляє більшість. Хоча Гаусса я б назвав Йоханом – бо так звучить воно німецькою.

Скільки себе пам`ятаю, саме ім`ям Коріоліса я пояснював високий правий берег Дніпра для себе і тих, кому розповідав про «коріолісову силу». Коли детальніше ознайомився з цим питанням, картина набула іншого забарвлення. Не за змістом. В історичному сенсі.

( Книга «БАЧУ ЗЕМЛЮ!» стр. 25)

Розроблено професійною веб-студією MasterStudio

Всі права захищено 2012р.